Anette Heimstad-Aasbø

Anette er eier av barnehagen og innehar stillingen som styrer i Lekeslottet

Jeg er spesielt opptatt av god kommunikasjon mellom voksne og barn, og voksne imellom.
Alle barn som går i Lekeslottet, skal ha en hverdag preget av opplevelser, vennskap, glede og egenverd.