Naturkunst

I tillegg til at Lekeslottet jobber med naturkunst i hverdagen, har vi ansatt en naturkunstansvarlig som har ansvaret for 3-4 prosjekter i året, prosjektene går over 2-6 uker.

Den naturkunstansvarlige er Nina Thomassen, som til vanlig jobber som pedagog i Lekeslottet i 70% stilling. Hun er utdannet spesialpedagog, og utøvende kunstner.