Vennskap

En venn er den beste medisin", (Shakespeare)

Venner er barns beste læremestre i sosial trening. Gjennom lek med venner lærer barn å styre sinne og stimulere vennlige handlinger. ( psykologiprofessor Anne Inger Helmen Borge ved Universitetet i Oslo)

Barna skal få god trening i sosial kompetanse, å skape og å opprettholde relasjoner, eller enklere sagt: Å finne seg en venn og å holde på vennen sin. Vi vil vektlegge relasjoner sterkt, og gi barna rom for egenpåvirkning i forhold til hvem de skal være sammen med. De skal få tid til å forhandle og hjelp til å løse konflikter.

Vi planlegger med rom for relasjoner. Det vil si at vi ofte ikke detaljplanlegger hvilke barn som skal være med på hva, vi ser an hvordan dagens lekgrupper blir. Det vil si at vi planlegger med rom for endringer, og med relasjoner i bakhodet. Vi skal legge til rette for å gi barna mange erfaringer med å bygge og holde på relasjoner, samt gi støtte der det trengs.